Per Holm Nygård om sitkaavgjørelse: – Ville ikke ha navnet mitt under dette

Forsker Per Holm Nygaard er mildt sagt oppgitt over den prosessen som ledet til at treslagene sitka, lutz og contorta fikk den høyeste risikoklassifiseringen i Artsdatabankens nye fremmedartsliste. Foto Johs Bjørndal

Forsker Per Holm Nygaard ved NIBIO var med i Artsdatabankens ekspertkomité for karplanter. Men da risikoklassifiseringen for fremmede treslag ble avgjort ved avstemning i gruppa valgte han å trekke seg fra arbeidet. – Man må gjerne forby planting av fremmede treslag, men kom ikke å påstå at det da skjer på et vitenskapelig grunnlag, sier han.

Per Holm Nygaard begynte på daværende Norsk institutt for skogforskning i 1990 og har altså vært med på flere fusjoner og nav­neendringer. Blant temaene han har arbei­det med opp gjennom årene er økologiske effekter av fremmede treslag, det var derfor naturlig at han fikk som oppgave å vurdere risikoen ved disse da Artsdatabanken startet arbeidet med å utarbeide en ny svarteliste i 2016 (som nå altså ikke lenger heter det, men fikk navnet Fremmedartslista 2018, da den ble lagt fram i juni).

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8

SHARE