Gran i Vesterålen: Mistet plantelysten

Grunneier Kai Anders Andreassen Foto Line Venn

Fikk tillatelse. Avlyser likevel planting av frykt for hærverk.

Da grunneier Kai Anders Andreassen sluttet med dyr, søkte han om å plante til beitemarka med lutzgran for å generere verdier på arealene. Men lokal granmotstand og faren for hærverk på plantefeltet har fått gårdeieren til å skrinlegge planene.

SHARE