Östrands massefabrikk ved Sundsvall: Blir verdens STØRSTE

OPPSTART: SCA, som står for Svenska Cellulosa AB, eier denne fabrikken som når alle maskiner er justert og innkjørt vil være verdens største produsent av bleket sulfatmasse fra bartrær. Foto Astri Kløvstad

SCA har siden 2015 investert nesten 8 milliarder svenske kroner i sin massefabrikk utenfor Timrå nord for Sundsvall. Sankthanshelgen ble den startet opp, og når den kommer opp i full produksjon vil den være verdens største med en kapasitet på nesten 1 million tonn bleket sulfatmasse av bartre per år.

Fra Sundsvall og nordover i Sverige finner vi SCAs 26 millioner mål store skogeiendom. I følge kommunikasjonsdirektør Björn Lyng­ felt er SCA Europas største private skogeier.

Den eneste skogeiendommen som er stør­re er Sveaskog, som er statlig eid. I tillegg til skogen eier selskapet flere sagbruk og trefor­edlingsbedrifter. – Vi er Europas nest størst trevareleverandør, og har for eksempel store leveranser av byggevareprodukter til det nor­ske markedet, forteller Lyngfelt.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8

SHARE