Mats Hagner: En utrettelig kamp for sjiktet skog

Mats Hagner har møtt mye motbør sin kamp for et alternativt skogbruk. Men Naturvernforbundets Gjermund Andersen (t.v.) og Knut Johansson i Oslo kommuneskoger er lydhøre for hva den pensjonerte profes- soren har å si. Foto Johs Bjørndal

Utskjelt i hjemlandet. Mener plukkhogst er mest lønnsomt.

Mats Hagner, tidligere professor ved SLU, har gjennom tiår utviklet en skogskjøtselsmetode basert på fleraldret skog og naturlig foryngelse. Dette budskapet har ikke blitt spesielt godt mottatt i det etablerte svenske skogbruket, for å si det mildt. Likevel har mange, blant dem Naturvernforbundet i Norge, hatt sansen for Hagners metoder. Men 83­åringen frir egentlig ikke til naturvernsiden, han mener rett og slett at han har funnet den mest lønnsomme måten å drive skog på.

SHARE