– Vellykket skjermhogst

Skogsjef Knut Johansson i Oslo kommuneskoger viser fram en nylig utført skjermhogst i Maridalen. Foto Jphs Bjørndal

Seksjonssjef Knut Johansson i Oslo Kommuneskoger har flere ganger tatt imot Mats Hagner – og testet ut hans ideer i praksis. I 2011 ble det foretatt en skjermhogst i rundt 1000 daa middels bonitet granskog rundt utfartsmålet Ullevålseter. Syv år etter ser både skjermen og foryngelsen bra ut i disse områdene.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8

SHARE