Entreprenør går fra Allskog til Nortømmer etter 30 år

SKIFTER HEST: Jon Eilert Bøgseth blir nå tømmerkjø- per for Nortømmer i Midt- Norge, samtidig som han fortsetter sin virksomhet som skogsentreprenør.

 

Jon Eilert Bøgseth, eier og leder av Namdalseid Skogservice, har i en mannsalder kjørt skogsmaskin for Allskog. Men fra nå av havner tømmeret fra de to maskinlagene hans hos Nortømmer.

Bøgseth sier til Norsk Skogbruk han har hogd for Allskog i 30 år og fortsatt er andelseier. Men nå går han inn i en 50 prosent stilling som tømmerkjøper for Nortømmer, samtidig som han fortsatt skal drive entreprenørfirmaet. – Jeg kommer vel til å gjøre mye av det samme som før, men nå blir det ikke andre som tar seg betalt for jobben. Jeg synes entreprenørene har blitt dårlig behandlet i Allskog.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.

SHARE