– Lykke til!

Adm. dir. i Allskog, Snorre Fridén Furberg. Foto Line Venn

Adm. dir. i Allskog, Snorre Fridén Furberg kommenterer synspunktene fra Jon Eilert Bøgseth og Arvid Eriksen slik i en mail til Norsk Skogbruk:

– Allskog står midt oppe i en omorganisering som ble startet for et lite år siden. Den nye modellen er lik den som brukes mest i Sverige, samt av flere av de andre norske andelslagene. En av målsetningene er større forutsigbarhet for alle aktør- er, inkludert entreprenørene. Som kjent vil omorganiseringer ofte medføre både uenighet, usikkerhet og at enkelte ting blir verre, før de blir bedre enn de opp- rinnelig var.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.

SHARE