Göran Persson: – Skog skal brukes

MER TØMMER: Göran Persson talte varmt for et intensivert, men bærekraftig skogbruk da han hadde innlegg på Det Norske Videnskaps-Akademi sitt skogseminar 22. august. Foto: Josefine Ejermalm.

– Det er ingen tvil om at det blir mangel på trevirke i verden framover og vi – også Norge – bør utnytte den fornybare ressursen skog så godt som mulig. Sveriges tidligere statsminister Göran Persson etterlot ingen tvil om at han er tilhenger av et aktivt skogbruk, da han nylig besøkte Oslo.

Persson har blitt 69 år, men har på ingen måte lagt inn årene. Han presenterte seg på denne måten: – Jeg driver gård med kjøtt- og skogproduksjon og er akkurat nå mest opptatt av å skaffe nok fôr til mine hundre storfe. Jeg arbeider ellers litt sammen med Knut Øistad i European Forest Institute, og så er jeg med og bygger opp et børsnotert selskap som bare skal eie skog. Jeg har vært styreleder for Sveaskog (Sveriges Statskog) og så har jeg jo vært statsminister i en stor skog i ti år.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.

SHARE