Senter for planteforedling Midt-Norge åpnet

Fra nå av kan skogplanteforedlerne selv bestemme når grana skal blomstre på Kvatningen. Den 16. august ble anlegget offisielt åpnet. Foto: Tore Molteberg

Nye foredlingssentre åpner for mer effektive metoder i skogplanteforedlingen.

Et av myndighetenes tiltak for å nå målet om reduksjon av klimagassutslippene med 15 til 17 millioner tonn innen 2020 er styrket innsats innen skogplanteforedling. Sammen med skoggjødsling, økt plante- tetthet og planting på nye arealer skal dette bidra til å øke opptaket i skog med mellom 4 og 6 millioner tonn CO2.

For å støtte opp under disse tiltakene har Landbruks- og matdepartementet nå i flere år bevilget såkalte klimamidler over stats- budsjettet. Og for skogplanteforedlingens del er innsatsen blant annet rettet inn mot opprettelsen av såkalte foredlingssentere.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.

SHARE