Allskog etablerer eget driftsapparat

Adm. dir. i Allskog, Snorre Fridén Furberg. Foto Line Venn

Allskog bygger nå opp driftsapparat i egen regi og søker etter maskinførere.

Av en kortfattet melding på Allskogs nettside framgår det at datterselskapet Allskog Entreprenør as er etablert, gjennom oppkjøp av skogsentreprenørfirmaet 3 Topp as i Skaun. Her fortsetter Trond Arne Opheim som daglig leder, men nå altså som ansatt i Allskog. Det søkes også etter tre nye maskinførere til Allskog Entreprenør. – Hensikten er å øke vår driftskapasitet, sier adm. dir. Snorre F.Furberg,som er styreleder i det nye selskapet.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.

SHARE