Sitka og lutz – god kvalitet og tallrike bruksområder

BYGDE SITKAFLY: – Hele flykonstruksjonen på Falcoen er av sitkagran og alt av skinn på flymaskinen er av finsk bjørkefinér helt uten kvist. – Jeg har i minne at på flymuseet i Bodø er det vist i utstilling hvordan et flyverksted på begynnelsen av 1900 tallet så ut, slik så garasjen min ut også i 11 år, fantastisk å jobbe med treverk og en fantastisk lukt, foreteller flymekaniker Bjørn Joar Brekke som har bygd sitt eget sitkafly. Foto: Bjørn Joar Brekke

Sitkagran brukes til å bygge både fly, båter og ski. Stikkord er ekstraordinær styrke og elastisitet, kombinert med lav vekt.
Lutz har liknende egenskaper. På de britiske øyene brukes treslaget til «alt». Her vil vi forby det.

TEKST: GJERMUND PETTERSEN, SKOGBRUKSSJEF I LOFOTEN OG VESTERÅLEN

Sitkagrana og lutzgrana er lokalt og regio- nalt to svært viktige treslag for skogbruket og skognæringa langs vestkysten og nord- over i landet. Og jo lenger nord, jo færre valgmuligheter finnes det når det gjelder treslag som kan gi lønnsom skogproduk- sjon. For eksempel stod sitkagran og lutz- gran for 98 % av hogstkvantumet i Lofoten og Vesterålen i 2017. Det tilsvarte 200 tøm- merbillass til industrien i Nordland. Alders- sammensetningen på plantefeltene tilsier at det innenfor et 20-årsperspektiv kan hogges 1000 tømmerbillass i året, bare i Vesterålen og Lofoten. Tar vi med resten av Nordland, kan dette tallet dobles.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.

SHARE