Norske Skog Skogn: Vil gjerne ha 200 000 kubikkmeter til

Direktør Amund Saxrud på Norske Skog Skogn foran bedriftens beskjedne lager av tømmer og flis. Han vil gjerne ha kloa i mer gran massevirke fra de norske skoger. Foto Johs Bjørndal

Misliker båteksport av gran massevirke. Må bruke importert returpapir

Fabrikkdirektør Amund Saxrud på Norske Skog Skogn kan vise fram tømmer nok til rundt to ukers drift. Han har heller ikke vært nødt til å stoppe noen papirmaskin som følge av råstoffmangel siden februar. Men uten importert tømmer, flis og returpapir hadde situasjonen vært langt verre.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10.

SHARE