– Nye FSC-krav i skogbruket er til å leve med

Etter å ha deltatt i en langvarig prosess kan skogsjef Erling Bergsaker i Norskog konstatere at de nye dokumentasjonskravene til FSC Controlled Wood for de fleste skogeiere ikke vil være merkbare. Foto: Astri Kløvstad

FSCs NRA for norsk skogbruk er nå klar. Dersom det finnes 4 ulike skoglevende NT-arter innenfor et areal på 10 daa skal biolog konsulteres før avvirkning for å undersøke om driftsområdet kvalifiserer til HCV. De nye rutinene for dette må være på plass senest 27. februar 2019. I artikkelen under er det gjort et forsøk på å forklare hva disse ubegripelighetene betyr.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10.

SHARE