Vikens direktør: – Driftsprisene må opp!

Tor Henrik Kristiansen innser uten den helt store entusiasmen at dersom vi skal opp- rettholde en forutsigbar og fleksibel driftskapasitet som kan sørge for jevne tømmerleveranser til industrien, så forutsetter det en noe høyere driftspris enn dagens. Foto Johs Bjørndal

Viken Skogs direktør Tor Henrik Kristiansen hadde mange budskap da han møtte skog­ entreprenørene på MEFs temadager for skog nylig. Det mest populære var at han mener en større del av kaka bør havne i entreprenørenes lommer – ikke minst for å sikre rekrutteringen.

TEKST OG FOTO: JOHS. BJØRNDAL

Kristiansen ga en åpenhjertig og ordrik beskrivelse av alle de dilemmaer som Viken Skog – mellomleddet mellom skogeierne og industrien – må forholde seg til. – Arbeidet med å etablere ny industri på Treklyngen har vært lærerikt. Det første potensielle aktører spør om er nemlig ikke pris, men forutsig­ bare tømmerleveranser. Spørsmålet er om vi kan garantere jevn tilførsel av tømmer i ti år framover. Og siden vi ikke eier en pinne selv trenger vi forutsigbarhet både fra eierne og fra dere for å få dette til, sa Kristiansen.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.

SHARE