Tømmerpriser: – Toppen er nådd

– Det er tydelig at lagrene på sagbrukene nå øker. Det pleier å bety prisfall – etterhvert. Det sier daglig leder i Nortømmer, Per Kveseth når han oppsummerer utviklingen i tømmermarkedet på Norskogs årlige Skogforum på Honne. Foto Line Venn

– Spår rekordavvirkning i 2019
– Sagtømmerprisen vil gå ned
– Massevirkeprisen flater ut

Det tror daglig leder i Nortømmer, Per Kveseth. Han varsler utflating og etterhvert nedgang i sagtømmerprisen neste år, spesielt på eksport, og en massevirkepris på dagens nivå.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.

SHARE