Skogbrann: Hvorfor virket Telemarks­modellen?

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud fikk også en tur til skogs der slukningsarbeid med brannslanger og utstyr ble demonstrert. Etter en lengre spyleøkt, kan skogeieren av demo-området kanskje oppgradere markfuktighetskartet sitt enkelte plasser...? Hoksrud gjorde i alle fall en god jobb. Foto Line Venn

– Se og lær av Telemark
– Bygger og trener skogbranntropper
– Systematiserer ledelsen

I Forskrift om dimensjonering av brannvesen står det at brannsjef i samråd med lokale skogbruksmyndigheter skal sørge for reservestyrker for innsats, som skal trenes for formålet. Det har Telemark tatt på alvor, noe som ga resultater under årets skogbrannsommer. Andre bør se og lære, mener Landbruks­ og matminister Bård Hoksrud.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.

SHARE