WWFs Trude Myhre vil samarbeide med skognæringen

Skogbiolog Trude Myhre i WWF møtte skognæringen under Skogforum på Honne i en debatt om skogvern. Her fokuserte hun på dialog som målrettet metode og ble selv med på hele det todagers seminaret. Foto Line Venn

Hva er vi enige om?
Står vi sammen har vi stor gjennomslagskraft

– Da skognæringen og miljøorganisasjonene ba om mer penger til frivillig skogvern, kunne ikke politikerne si nei. Presset var for stort. Det viser hva vi kan få til sammen, sier engasjerte skogbiolog Trude Myhre i WWF. Hun vil gjerne samarbeide med skognæringen i flere saker man kan enes om. Hun og Sabimas Christian Steel møtte skognæringen på Skogforum på Hanne.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.

 

SHARE