Arena Skog: Verdikjedeklyngen i Trøndelag vil avansere

Klyngeleder Kjersti Kinderås er veldig glad for å kunne seile på den positive bølgen som næringen er i nå, noe som gir ekstra medvind. Og hun tror klyngearbeidet sammen med denne høykonjunkturen vil føre til konkrete resultater i form av verdiskapning fremover, hvis klyngen får fortsette. – Da vil vi få skikkelig uttelling for det vi til nå har lagt grunnlag for, mener Kinderås. Foto Line Venn

En avansert klynge: Kommersialiserer nye produkter Finner nye markedsområder Driver prototyp­utvikling

 

Nettverket mellom forvaltninga, forskningen og næringen fikk klyngestatus av det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters for drøye to år siden. Prosjektet er tre­årig. Nå forbereder Arena­klyngen seg på å bli en såkalt «avansert klynge», Arena Pro.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.

SHARE