FNs klimapanels leder på Zero­konferansen: – Hver liten bit oppvarming betyr noe

Statsminister Erna Solberg møtte FNs klimapanels leder Huesong Lee på årets Zero-konferanse. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (helt til høyre) var også med. Møtet var ved Avinors elektriske fly, der strategi- direktør Olav Mosvold Larsen (til venstre) fortalte om denne utviklingen. Zeros leder Marius Holm deltok også (foran til høyre). Fra scenen innrømmet statsminister Solberg at klimaendringene er alvorlige og at det haster med tiltak. Foto Line Venn

– Vi har dårlig tid
– Verden som vi kjenner den forandres

– Og alt av menneskelig aktivitet som bidrar til dette, betyr enda mer. Klimaforandringene skjer og påvirker økosystemene våre allerede. Å holde oppvarmingen til 1,5 grad er nesten umulig, men det vil bety mye for hvordan livene våre vil se ut.

Det var en alvorstynget leder av FNs klima­panel som gjestet årets Zero­konferanse, den 13. i rekken. Hoesung Lee slapp nett­ opp rapporten om konsekvensene av 1,5 eller 2 grader oppvarming, og han oppfor­ dret alle til å lese de 40 sidene.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.

SHARE