Elkem Rana vil også bruke flis

Elkem Rana vil og bruke flis

Elkem Salten har lenge tatt imot det meste av trevirket som blir avvirket nord for Saltfjellet. Nå ønsker Elkem å ta i bruk flis også ved sitt ferrosilisiumverk i Mo i Rana. – Vi vil først forsøke med 10-20 000 tonn i 2019, forteller Øyvind Engan i Elkem Silicon Materials.
Elkem overtok ferrosilisiumverket i Mo Industripark fra Fesil i 2016, og har siden signalisert at de gjerne vil ta i bruk skogsflis i prosessen. Den dreier seg om å utvinne silisium fra kvarts i to smelteovner, og de drøyt 100 ansatte kan produsere 90 000 tonn ferrosilisium og 23 000 tonn såkalt microsilica årlig. Flisa sørger for riktig porøsitet og permebilitet i smeltemassen og vil erstatte kull, forklarer Engan. Han forteller at dersom forsøkene faller heldig ut kan det bli aktuelt å doble flisvolumet. Men om det går an å skaffe dette råstoffet lokalt vet han ikke. Det spørsmålet går videre til Jostein Smemo, salgssjef i Allskog. Han sier at de er i ferd med å levere en prøveleveranse med flis til Elkem, men foreløpig vet lite om hva dette videre kan føre til.

SHARE