Med oppskriften på et bioraffineri

Sammen vil Valmets Peter Bjørklund (t.v.) og Sekabs Jonas Markusson (t.h) kunne tilby hele bioraffinerier med ulike løsninger – både lisenser på teknikker, prosesser og selve maskineriet. Og Sekab fokuserer på de mer «høyverdige produktene» – med litt høyere betalingsvillighet. Foto Line Venn

Sekab selger kompetanse og lisenser. Valmet utvikler utstyr. Sammen tilbyr de oppgradering av eksisterende treforedling og løsninger for nye bioraffinerier.

Innovasjonsdirektør i Sekab Jonas Markusson starter med å fortelle om dagens sukkermarked. – Dette ligger på 200 milli- oner tonn globalt og bare i Europa brukes 10 millioner tonn industrielt til kjemikalier og biodrivstoff. Av dette går minst 20-30 % til mer høyverdige applikasjoner med rela- tivt god betalingsvillighet, slik som farma eller Life Science applikasjoner, polymerer og plast. Å utnytte dette markedet bedre vil derfor gi dagens og morgendagens bioraffinerier bedre inntjening, samtidig som man er med å erstatte fossile produkter – altså et steg over i den grønne økonomien, sier Markusson.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.

SHARE