Penger til de beste skogstudentene

Prisvinnerne fikk en koseprat med statsråden etter å ha mottatt sine stipend og tilhørende fotogene sjekker. Fra venstre Thomas Skrautvål Olufsen fra Ås (beste masteroppgave), Ola Westby Aamodt fra Hamar, Erik Ødegård fra Trysil og Maren Lomsdal fra Søndre Land. Kine Fliflet fra Lillehammer var også en av de tre beste stu- dentene fra NMBU, men hun var ikke tilstede.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud var om mulig i enda bedre humør enn ellers, da han delte ut til sammen 225 000 kroner til årets beste skogstudenter. – Og det beste er at dette er næringens egne penger, sa han.

Tradisjonen tro inviterte departementet til en seanse når stipendene til Velg Skog skulle deles ut. Pengene kommer fra landets tømmeraktører, som bidrar i forhold til sitt tømmervolum. Dette har de nå lovt å gjøre i fem år framover.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.

SHARE