Glommen Technology vil lage kraftfôr av flis

Dyrefôr fra skogen er tidsriktig på alle vis, og ble ikke noe mindre tidsriktig av tørkesommeren vi hadde, mener Gudmund Nordtun. Dette kraftfôret er av det konvensjonelle slaget, og ble lagt ut for å holde dyrene i nærområdet da utmarksbeite måtte tas i bruk i sommer.

Kan snart bestemme seg

Glommens planer om å bygge en fabrikk som videreforedler trevirke til næringsmiddel for drøvtyggere kan nærme seg kommersialisering. – Investeringsbeslutningen er foreløpig ikke tatt, men det er all grunn til å tro at det kommer til å skje i nær framtid. Det blir imidlertid med dette som med fusjonen med Mjøsen: Ingenting er klart før alt er klart.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.

SHARE