Veidekke sammenlikner massivtre og betong

Massivtre-blokken (bakerst) ligger vegg i vegg med betong-bl (rosa) på gamle «maskinparken» på Lilleby i Trondheim. Atriumsområdet bærer med seg historien fra fortiden. Hele området er regulert til boliger med rekkehus og blokker og skal ta 10-15 år å bygge ut. – Veidekke er fortløpende med på nye anbud og utelukker ikke et nytt massivtrebygg der nye metoder kan testes ut på bakgrunn av høstens erfaringer, forteller anleggsleder Vidar Amundal. Foto Line Venn

Veidekke har vært tidlig ute med å bygge i massivtre. Det har gitt dem mye erfaring på området, særlig på studentbygg. Nå har de testet massivtre og betong side om side i vanlig boligblokker. Det er fortsatt dyrere med tre – foreløpig …

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.

SHARE