Glommen og Mjøsen bremser ned

Entusiasmen var stor hos styrelederne Terje Uggen og Ole Th. Holth da dette bildet ble tatt i begynnelsen av oktober. Nå har de fått klar beskjed fra tillitsvalgte og medlemmer om å dempe seg. Foto: Line Venn

Etter klare signaler fra de tillitsvalgte og engasjerte skogeiere har styrene i Glommen og Mjøsen funnet ut at den opprinnelige tidsplanen for fusjon ble for stram. Nå tar man sikte på at endelige vedtak skal fattes på ekstraordinære årsmøter i siste halvdel av juni.

Da styrelederne Ole Th. Holth og Terje Uggen presenterte sine fusjonsplaner i høst la de vekt på at en slik prosess ikke burde dra ut i tid, blant annet av hensyn til de ansatte. Det ble derfor lagt opp til at endelige vedtak senest skulle fattes på andelslagenes årsmøt- er i april. Men nå har pipa fått en annen lyd.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.

SHARE