Massivtrestandarder må på plass

ØNSKER SAMARBEID: Leder i Treindustrien, Heidi Finstad ønsker å samarbeide med massivtreprodusentene for å få på plass de ulike standardene det er behov for.

«Alle» vil ha massivtre, men mangel på såkalte preaksepterte løsninger og standarder gjør det fortsatt dyrere enn å bygge i betong, erfarer Veidekke. Arthur Buchardt etterlyser også byggestandarder for massivtre etter å ha måttet bruke dyre, og det som oppleves som unødvendige, løsninger i sitt Mjøstårn.

SHARE