Jordkarbon – Hva vet vi om akkumulering, nedbryting og utslipp?

Janne Kjønaas var en av de aller siste som gikk ut fra studieretningen Jordfag ved NLH og jobber nå som seniorforsker ved NIBIO. Fortsatt er hun like opptatt av faget som fanget hennes interesse da hun skulle begynne å studere. Foto: Jan Svetlik

 

– Jord er fantastisk! Janne Kjønaas er entusiastisk på vegne av det som finnes under oss. De biologiske og kjemiske prosessene som foregår i jorda er grunnlaget for alt liv. Og likevel vet vi lite om dem.

TEKST: ASTRI KLØVSTAD

I en tid med klimaforandringer er det ikke minst vesentlig å skjønne mer av hvordan prosessene i jorda påvirker lagring og utslipp av karbon. Vi har fått jordforskeren til å lete fram den forskningen som finnes og som brukes i Norge i dag.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.

SHARE