Portrett: Trude Myhre vil snakke mer utenfor spaltene

– Skogbruket skal ha en stor plass i Norge og i jobben med å redusere de fossile utslippene, men vi må finne ut hvordan vi bruker den mest mulig klimavennlig, mener WWFs Trude Myhre. Tegning Knut Høihjelle

Skogsbiolog Trude Myhre er blitt en profilert miljøforkjemper for skogen. Hun er ofte i ulike medier med sine sterke meninger, gjerne i synlige feltreportasjer. Og i fjor gikk hun endog pilgrimsled for skogen. Målet er en vernemilliard – for artene … og for klimaet?

Med sin milde og lyttende fremferd og med et ideelt mål som miljøvern i tillegg, er hun en perfekt medieskikkelse. Trude Myhre har vist seg kreativ i sine tilnærminger til temaet skogvern og får fort tent journalistene med sin teft for gode vinklinger. Myhre vet at media spiller en viktig rolle. Og for skognæringen oppleves hun provoserende når hun blander norsk skogvern med regnskogvern og klimadebatt. Eller er med på «granrøsk av pøbelgran». Slik polariseres debatten i media. Men Myhre hevder selv å være konfliktsky og vil heller snakke om hvordan miljøsiden og skognæringen kan snakke sammen utenfor spaltene. Og kanskje er det slik at man er enige om mer enn man tror?

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.

SHARE