Stora Enso støtter igangkjøring av lærlingelag

Per-Espen Løndalen (midten) er lærling på andre året og gleder seg stort til å sette seg på den splitter nye hogstmaskinen i bakgrunnen. Han får selskap av førsteårslærlingen Oscar Stubberud (t.h.) og Jens Christian Aas (t.v.). Sistnevnte er ikke lærling, men satser også på en framtid som skogsmaskinfører hos Johansen Skogsdrift. Alle de tre gutta er fra Elverum.

– Vi står som garantist i perioden fram til dette laget kommer i full produksjon.
Vi innser at vi som stor aktør på tømmermarkedet må ta et større ansvar for rekrutteringen i bransjen. Og vi ser gjerne at andre gjør det samme, sa Arne Olav Øvergård i Stora Enso Skog, da det nye maskinlaget ble presentert i Hernes rett før jul.

Nå er det Johansen Skogsdrift på Elverum som blir lærlingenes arbeidsgiver og som har kjøpt en ny hogstmaskin til dette nyetablerte laget. Daglig leder Trond Johansen for- teller at han nå har ti lag i sving, og han har ingen problemer med å love lærlingene fast ansettelse etter endt læretid. – Problemet for oss er at vi ikke har kapasitet til å følge opp lærlingene ordentlig. Egentlig hadde vi nå tenkt å ta inn en lærling, men Stora Ensos støtte gir oss mulighet til å etablere et lag. Da vil lærlingene få langt mer ansvar og maskintid enn de ellers kunne fått – og det er selvfølgelig positivt. Vi baserer oss på at de enkelte lagene er temmelig selvstyrte, og jo raskere det kan skje jo bedre, sier han.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.

SHARE