Biozin: – Fullt mulig å skaffe 700 000 kubikkmeter

Thomas Skadal er siden juni i fjor adm. dir. i Biozin Holding. Han har bakgrunn fra oljebransjen, blant annet en del år ved Essos raffineri på Slagentangen. Foto Johs Bjørndal

De mye omtalte planene om biodrivstoffproduksjon i Åmli blir stadig mer håndfaste. Prosjektet går nå inn i en detaljplanleggingsfase, der det skal brukes over 200 millioner. – Fullskalaprosjektet vil koste 3,5 milliarder og få et virkesbehov på 700 000 kubikkmeter årlig, sa direktør Thomas Skadal da han nylig presenterte prosjektet på Byggavfallskonferansen i Oslo.

Biozin as eies fortsatt av Bergene Holm, men samarbeidspartneren, det svenske oljeselskapet Preem AB, skal i løpet av 2019 investere betydelig kapital i prosjektet og kommer dermed tungt inn på eiersiden. Opplegget er at det skal produseres råolje i Åmli, som skal raffineres videre ved Preems raffineri i Göteborg. – Vi har garantert avsetning på alt som produseres de første ti årene, med opsjon på ytterligere fem år, sa Skadal.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 2.

SHARE