– Uproblematisk spredning av sitka i Skottland

HÅNDTERBART: Emeritus i skogskjøtsel Bill Mason ved Northern Research Station i Midlothian i Skottland svarer at sitkaspredningen som forekommer i landet ikke oppleves mer problematisk enn at den er håndterbar.

 

Norsk Skogbruk har henvendt seg til skotsk forskning og erfaring med spredning av sitka utenfor plantefeltene. Og emeritus i skogskjøtsel Bill Mason svarer at den spredningen som forekommer ikke er problematisk.

Norsk Skogbruk ville vite om skottene har forsket på spredningen av sitka utenfor de plantede skogene og hvordan spredningsfaren oppleves i dette landet der sitka representerer halvparten av det avvirkede tømmervolumet.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 2.

SHARE