Tysk skogbruk: Der flatehogst er forbudt

PARK MED KVALITETSTØMMER: I Bayerische Wald finnes mange bestand som for oss fortoner seg nærmest parkmessig behandlet. Gran og rettstammet bøk opptrer i blanding, gjerne tynnet såpass hardt at det gir grobunn for naturlig foryngelse. Foto Johs Bjørndal

Skogbruket i Bayern er med et hogstkvantum på nær 18 millioner m3 større enn det norske. Og skogene bugner av flotte bestand med gran og bøk av ypperlig kvalitet. Men om en privat skogeier vil etablere en hogstflate må han søke og få tillatelse.

Les mer om hvordan tyskerne utformer denne formen for skogbruk i Norsk Skogbruk nr 3.

SHARE