Fra fusjon til overtagelse?

Terje Uggen er foreslått som styre- leder i Glommen Mjøsen SA fram til 2021, men Mjøsen har måttet gi seg på andre punkter.

Styrene i Glommen og Mjøsen Skog la 4. mars «Utkast til fusjonsplan» ut på høring. I dette dokumentet på 54 sider er det ikke lett å finne igjen noe av de såkalte hovedtrekkene som ble presentert i november.

Det er ikke lenger snakk om noe nytt hoved­kontor på Hamar, Gudmund Nordtun blir direktør og sittende på Elverum. Og ordet hovedkontor unngås omhyggelig, nå heter det at administrasjonsfunksjonene skal deles mellom Elverum og Lillehammer, men at foretakets forretningsadresse blir Elverum. Arbeidsnavnet blir foreløpig Glommen Mjøsen Skog SA, men det vil bli gjennom­ført en prosess for å vedta navn og profil på det nye foretaket i løpet av høsten, heter det.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 3.

SHARE