Ny strategi: Dialogforum, mer FoU og økt etterspørsel

Olaug Bollestad snakket varmt om skogens rolle som «samfunns- kroppens lunger», men gjorde uttrykkelig oppmerksom på at dette ikke sto i manuset hun hadde blitt tildelt.Foto Johs Bjørndal

Litt overraskende for bransjen la landbruks­ og matminister Olaug Bollestad fram strategien «Skog og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling» på Moelv 12. mars. Her foreslås det å etablere et dialogforum mellom skog­ og trenæringa, relevante forsknings-­ og utdanningsmiljø og sentrale virkemiddelaktører.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 3.

SHARE