Tømmeraktørene: Kampen om volumene – markedsandeler 2017 og 2018

Oversikt over alle fylkene presenteres i Norsk Skogbruk nr 3. her representert ved Østfold.

Norsk Skogbruk presenterer en oversikt over balansen mellom tømmerkjøperne og utviklingen i konkurransen mellom dem fra 2017 til 2018. Kilde til tallene er Landbruksdirektoratets offentlig tilgjengelige statistikk.

Les og se den fullstendige oversikten i Norsk Skogbruk nr 3.

SHARE