EUs klimaregelverk: Faren for klimabegrenset avvirkning over?

Skogbruket har naturligvis ikke følt seg tryg­ ge på at klima­ og miljøminister Ola Elves­tuen – hjernen bak det famøse tiprosents vernevedtaket i Stortinget i 2016 – ville gå i krigen for økt avvirkning. Men det er faktisk en sann fornøyelse å lese hva den tidvis så utskjelte mannen nå uttaler i sakens anled­ning, skriver Johs Bjørndal i kommentar.

Bekymringen i skog­ og trebransjen for effektene av EUs klimaregelverk har vært stor. Og fortsatt er ingenting spikret, men regjeringens valg av referansebane for skjøttet skog er et godt skritt i riktig retning. Alt tyder nå på at vi får en handlefrihet som gir rom for økt avvirkning i Norge uten at klimaregnskapet vårt belastes.

– FNs klimapanel anbefaler økt avvirkning, mens EU planlegger å låse avvirkningsvolumene.
– Resultatet kan bli at europeisk tømmer erstattes med nord- og sør-amerikansk.
– Norge kan nå få handlingsrom. EU kan få mer å diskutere med svenskene.

Dette skriver Johs Bjørndal i vår kommentar til det norske forslaget om referansebanen for økt avvirkning i skog som nå sendes til EU.

Les hele kommentaren i Norsk Skogbruk nr 3.

SHARE