Store planer for biodrivstoffproduksjon i Norden innen 2025

I Norden produseres det i dag omkring til­ svarende 12 TWh med biodrivstoff i dag. Dette er det planer om å i alle fall firedoble innen 2025. Politiske omsetningskrav set­ ter fart på omsetningen og dermed pro­ duksjonsinitiativene, – særlig for avansert biodrivstoff.

Kan bli over 120 biodrivstoffanlegg
Over 50 TWh biodrivstoff fra Norden
Halvparten svensk – åtte norske

Politikerne krever en stadig økning i bruken av biodrivstoff som erstatning for fossilt. Og for å unngå palmeoljen, en økt andel avansert. Med et marked i vekst, vil flere produsere miljøvennlig biodrivstoff, og i Norden er initiativene nå mange.

Les om alle initiativene og planene i Norsk Skogbruk nr 3.

SHARE