Biodrivstoff på skogsmaskiner: – Funker, men koster

Carl Randin Klokkerengen i Krogsrud Sag demonstrerer at biodiesel på hogstmaskinene funker, og tømmeret blir opparbeidet akkurat som om det hadde vært fossilt drivstoff på tanken. Foto Astri Kløvstad

 

Entreprenørene som nå har kjørt med avansert biodiesel på tanken i to perioder har ikke merket noen annen forskjell fra det fossilbaserte drivstoffet enn prisen.

Les mer om testingen av biodrivstoff til skogs i Norsk Skogbruk nr 3.

SHARE