Hogstmaskin også til Lena- Valle videregående skole

Elevene på Vg2 Skogbruk foran sin «nye» lassbærer. Til høsten vil skolen også kunne tilby opplæring på en splitter ny åttehjuls hogstmaskin av typen Komatsu 931 XC. Fra venstre Sveinung Fladsrud, Gustav Steffensen, Vegard Antonsen, Magnus Brenden, Asbjørn E. Volden, Ole August Gaarder, Martin Listerud, Hilde Hovden Slettum, Mari Gladhaug, Torger Sjåheim og Tuva Foss.

Det foregår for tiden en solid oppgradering av maskinparken ved skolene som skal utdanne morgendagens skogsmaskinførere. Ved Lena­Valle vgs., der skogbrukselevene holder til
på Lena på Østre Toten, har man nå inngått en leieavtale med Komatsu Forest som sikrer elevene tilgang til en splitter ny hogstmaskin de neste skoleårene.

– Dette er den samme avtalemodellen som de svenske skogskolene har brukt i årevis. På denne måten får elevene tilgang til en flun­ kende ny maskin hvert år, samtidig som vi slipper å bekymre oss for vedlikehold og for å holde maskinen i gang. Og så er det jo hel­ler ikke nødvendig å bevilge 5 millioner for å kjøpe en maskin, forteller skogbrukslærer Trond Nordraak. – Opplegget er at maski­ nene etter å ha blitt «innkjørt» i noen hun­ dre timer hos oss går til en skogsentrepre­nør, som da får en maskin som er godt innkjørt med lite kubikkmeter tømmer per time kjørt.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.

SHARE