Portrett: Statsråd Olaug Bollestad vil følge opp Skogmeldinga

Bollestad hadde ikke sittet mange uker i ministerstolen før hun noe overraskende presenterte strategien «Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling». tidligere statsrådene ikke bør ta æren alene, stortingsflertallet har forsterket denne sat­ singen. Senest før jul fikk vi løftet bevilgnin­ gen til veier og tømmerkaier med 25 milli­ oner. Dette vil vi selvsagt følge opp også i regjering. Men det finnes et punkt i Jeløya­plattform­ en som ikke kan finnes igjen i dagens regje­ ringsplattform, nemlig at regjeringen «vil arbeide for å avvikle konsesjonsplikten og boplikten på skogeiendommer». – Vi bremset jo ned dette i Stortinget og vår Foto: Johs Bjørndal

Kristelig Folkeparti markerte seg som et skogbruksvennlig parti i forrige stortingsperiode, ikke minst var bransjen fornøyd med at regjeringens skogbruksmelding ble forsterket
i Stortinget. Line Henriette Holten var da saksordfører og ble belønnet med Eidsvold Værks skogpris for innsatsen. Nå er det partifellen Olaug Bollestad som har rykket inn i Landbruks-­ og matdepartementet og som dermed skal sette denne politikken ut i praksis.

En politikk hun bestemt mener at det split­ tede partiet står samlet bak.
– Ja, vi har brukt mye politisk kapital på å få med oss stortingsflertallets formuleringer inn i Granavolden­plattformen. Line Henri­ ette var pågående og veldig opptatt av skog­ bruk, men det er sannelig vi og. Jeg vil spesi­ elt framheve Steinar Reiten (stortingsrep. fra Møre og Romsdal, red.anm). Han har gått i dybden i disse sakene og passet på som en smed at vi fikk med oss gode formuleringer for landbruket inn plattformen. Du kan jo sammenligne det som står om skogbruk i vår regjeringsplattform med den forrige som ble laget på Jeløya et år tidligere.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.

SHARE