Rekordavvirkning på verdensbasis

Håkan Ekström leder konsulentselskapet WRI (Wood Resources Inter- national) og har i 25 år arbeidet med markedsanalyser av de ulike produktene i den trebaserte verdikjeden på verdensbasis. Han ga tilhørerne på konferansen Tømmer og marked en oversikt av de ulike produkt- strømmene og dagens prisbilde og hvordan denne utviklingen har vært. Foto Line Venn

– Produksjon av trevarer har nådd rekordnivåer på verdensbasis den siste tiden. Det gir en enorm interesse for skogsråvarer av alle typer og dermed gode priser til skogeierne. Det har resultert i rekordavvirkning ikke bare i Norge, men også i verden.

Slik beskriver Håkan Ekström «trøkket» i skognæringen som merkes for tiden. På Vikens konferanse Tømmer og marked skil­ dret han utviklingen i tømmer­ og trevare­ markedet – som han har fulgt tett siden han etablerte Wood Resources Institute i 1987.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.

SHARE