Ikea: Vil bli bærekraftig og sirkulær

Ulf Johanson i Ikea arbeider med sel- skapets tilgang til treprodukter verden over og hvilket skogbruk som ligger bak uttaket av 21 millioner m3 hvert år. Han fortalte tilhørerne på Vikens konferanse Tømmer og marked om Ikeas tiltak for å bli 100 % bærekraftig innen 2020. Foto Line Venn

 Bruker 21 millioner m3 tre

Skal være 100 % FSC­virke i 2020

Vil gjerne ha mer fra Norge

Med nærmere 40 milliarder Euro i omsetning og over 400 varehus verden over er Ikea både en stor kjøper av tre og en viktig trendsetter. Når de nå satser på å utvikle en sirkulær økonomi i selskapet, blir de et eksempel for andre. Og i den strategien kjøpes bare FSC­-sertifisert virke.

– Kundene er viktigst. Vi vil hele tiden lære hva kundene vil, trenger og hvilken situasjon deeri.Ogviertilfordemange,folkskalha råd til Ikea­varene. Det som brukes av «de mange» får derfor stor innflytelse på bære­ kraften for folk, samfunn og planeten. Der­ for vil vi gjerne være klimapositive og det har resultert i en mer sirkulær måte å drive sel­skapet på, starter Ulf Johanson, Wood sup­ply og forestry manager i Ikea. Han møtte skogeiere og bransjefolk på Viken Skogs kon­feranse Tømmer og marked.

SHARE