– Stort matfat, men foreløpig få til å spise

FUKTIG FANGST: Ingen tørke da fellene ble tømt etter «første overvåkingsperiode» i Sørum kommune. Fangsten var beskjedne 7500 biller til sammen i gruppen på fire såkalte BEKA-feller. Foto: Eli Tangen Eggum.

Omfattende barkbilleangrep i Sør-Sverige og på kontinentet bidrar nå til å sende tømmerprisen ned igjen. Også her har fjorårets tørkesommer svekket skogen mange steder og bekymringen for billeangrep er stor. Men fellefangstene etter vårens sverming tyder ikke på noen stor bestandsvekst.

Fangstene fra det barkbilleovervåkerne kaller «første felleperiode» (20. april til 21. mai) viser nemlig at det er en moderat økning i Vestfold og Telemark, men ikke i landets øvrige fylker.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 6

SHARE