Kasserte juletrær blir kull og gass

VÅRT GRØNNE KULL: Biokullet er porøst, stabilt og næringsfattig. Det kan brukes til reduksjonsmiddel i metallindustrien, og om det "lades" med kompost eller gjødsel kan det fungere som jordforbedringsmiddel, kunne Arne Jørgensen fortelle.

Når jula er over i Stavangerområdet og det grønne, glitrende verken er grønt eller glitrende lenger, havner det på Sandnes kommunes mottak på Vatne. Der blir det omdannet til biokull og pyrolysegass.

Der har de nemlig investert i et nytt og snertent pyrolyseanlegg. Anlegget har vært i drift siden september 2018, og foreløpig er det bare brukt til oppfliset grøvre hageavfall som kvister og greiner, buskas fra vegkanter og juletrær. Men utstyret skal også kunne konvertere annet biologisk materiale til kull og gass, så sant råvarene er tørre nok, fortalte rådgiver i teknisk fagstab, Arne Jørgensen.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 6

 

SHARE