Strømmen skal fram, men på skogeiers bekostning?

Høyspentmast i skog
Det er i det såkalte distribusjonsnettet, eller 22 kilovolts-nettet, at situasjonen er brokete med alle varianter av avtaler mellom skogeier og nettselskap.

Det er i alles interesse å unngå strømbrudd. Trær eller greiner som faller over linja blir en større og større utfordring etter hvert som landskapet gror igjen og klimaet blir villere. Kan så nettselskapene bare ta seg til rette og hogge det de mener er nødvendig?

Per Olav Fladset jobber i konsulentselskapet Nettskog og forteller at vi grovt sett har tre nivåer av høyspentlinjer her i landet.

Les mer i Norsk Skobruk nr 9

SHARE