Tynning i gang igjen i Trøndelag

UTKJØRING: Når tømmermengden er passelig og bakken ikke for bløt, saler Bård Tetlien om og hogstmaskinen blir til lassbærer

Den lange perioden med lav massevirkepris, kombinert med diskusjoner om at tynning øker faren for vindfelling og råteskader, medførte at tynningsaktiviteten i Trøndelag var beskjeden i mange år. Men nå har interessen våknet igjen, og på en skogdag i Bangdalen nylig hadde 70 skogeiere møtt opp for å se på bestandsgående tynning.

 

Det er skogsentreprenøren Bård Tetlien som har investert i maskinen Malwa 560 Combi. Det betyr at den først er hogstmaskin fram til det passer å kjøre ut tømmer, da tar det ifølge Tetlien en halvtime å bytte ut hogstaggregatet med en lasteklo. – Jeg prøver å tilpasse meg været, slik at jeg ikke kjører ut tømmeret når det er altfor bløtt, sier han.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9

SHARE