Hvor mye kan vi egentlig hogge?

UTFLATING: Tilvekstkurven peker ikke lenger rett til himmels.

Skog22-rapporten som kom i januar 2015 viste til beregninger som slo fast at avvirkningen kan økes til 15 millioner kubikkmeter i året. Men det var før 10 prosent skogvern ble vedtatt. Og hva med klimaendringene, hvordan vil de påvirke skogproduksjonen?

Årets Skogforum på Honne startet med et dypdykk i beregninger av produksjonsevne og avvirkningsnivå. Er 15 millioner kubikkmeter hogd i stein, eller bør vi justere ambisjonene? 

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11 2019

SHARE