Entusiastisk, men sårbart

EFFEKTIVT: Med en lastebilmontert taubane og en gravemaskin med hogstaggregat trenger det ikke ta mer enn et minutt fra treet står på rot til det er omgjort til henteklart tømmer. Men dermed er det ikke sagt at denne operasjonen er billig.

Store skogressurser står i så bratt terreng at maskinell avvirkning med vanlig utstyr er umulig. Men taubanemiljøet her i landet begrenser seg til en håndfull entusiaster og egentlig bare to aktører som driver profesjonelt. 

Norsk Taubanelag avholdt sitt årsmøte i Gloppen 15. november. De fikk høre fylkesskogmester Torkel Hofseth fortelle at det hogstmodne kvantumet som står i såkalt taubaneterreng – definert som mer enn 40 % helling – vil mangedobles i løpet av det neste tiåret. Spørsmålet blir hvordan dette skal drives ut. 

Det har for så vidt lenge vært klart at manuell felling i bratte lier ikke er en arbeidsoppgave som har særlig appell til norske arbeidstagere, begge de to aktørene som fortsatt holder på baserer seg hovedsakelig på litauisk mannskap.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12

SHARE