Tømmerprisene justeres ned

TILBUD OG ETTERSPØRSEL: Etterspørselen etter trelast er god, men lagrene er for tiden fulle og alle tømmeraktørene har redusert prisene til skogeier.

Som ventet har tømmerkjøperne redusert sine priser til skogeier noe nå ved nyttår. Men gjennomgangstonen er at justeringen ikke er dramatisk, prisnivået er fortsatt ganske bra, og at bare vi kommer over denne bille-kneika, vil prisene stabilisere seg.

Les uttalelsene fra de ulike tømmerkjøperne i Norsk Skogbruk nr 1 2020

SHARE