Overlesset av Moelven-aksjer

Kakediagram over eierandeler
FORDELING AV MOELVENKAKA: Det begynte med at skogeierandelslagene i fellesskap hadde 60 prosent av aksjene i Moelven. Etter et kort intermesso hvor aksjemajoriteten lå hos Viken, AT Skog og Felleskjøpet, har Glommen Mjøsen i dag over 70 prosent av aksjene. Men også dette er etter alt å dømme en midlertidig løsning.

Fra å være en del av en 60 prosents eierblokk i Moelven, bestående av tre skogeierandelslag, via en kort fase med en mindretalls aksjepost på 41 prosent, har nå Glommen Mjøsen 71 prosent av aksjene i Moelven. Og med  plikt til å tilby kjøp av de resterende 29.

– Viken brukte forkjøpsretten sin, så vi tror ikke det er realistisk at de ønsker å selge seg ut. Jeg tror heller ikke at AT Skog vil selge seg ut, men uansett er vi forpliktet til å sende dem tilbud på det, sa direktør i Glommen Mjøsen, Gudmund Nordtun, på et møte for andelseierne i Kongsvinger nylig.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 2 2020

SHARE